هاست ابری ایران

۱۵ روز ضمانت بازگشت وجه

هاست رایگان

هاست ابری رایگان ایران - ۱۰۰ مگابایت فضا - ۱ گیگابایت پهنای باند

هاست ابری ۱ گیگ ایران

هاست ابری ۱ گیگابایت فضا - ۱۰ گیگابایت پهنای باند

هاست ابری ۲ گیگ ایران

هاست ابری ۲ گیگابایت فضا - ۲۰ گیگابایت پهنای باند

هاست ابری ۵ گیگ ایران

هاست ابری ۵ گیگابایت فضا - ۵۰ گیگابایت پهنای باند

سرویس ویژه ابری

تنها به مشتریان AvimTeam.com ارائه میگردد

هاست ابری ۱۰ گیگ ایران

هاست ابری ۱۰ گیگابایت فضا - ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند