هاست ابری آمریکا

۵ روز ضمانت بازگشت وجه

هاست استارتر آمریکا 0 موجود است

۱۰۰ مگابایت فضا
۱ گیگابایت پهنای باند
۱ دامین
۰ ساب دامین
۱ ایمیل
۱ پایگاه داده
۱ اکانت FTP
مدیریت DNS ندارد

هاست ابری ۱ گیگ آمریکا 0 موجود است

۱ گیگابایت فضا
۱۰ گیگابایت پهنای باند
۱ دامین
۱ ساب دامین
۲ ایمیل
۲ پایگاه داده
۱ اکانت FTP
مدیریت DNS ندارد

هاست ابری ۲ گیگ آمریکا 0 موجود است

۲ گیگابایت فضا
۲۰ گیگابایت پهنای باند
۲ دامین
۲ ساب دامین
۲ ایمیل
۲ پایگاه داده
۱ اکانت FTP
مدیریت DNS ندارد

هاست ابری ۵ گیگ آمریکا 0 موجود است

۵ گیگابایت فضا
۵۰ گیگابایت پهنای باند
۲ دامین
۵ ساب دامین
۵ ایمیل
۵ پایگاه داده
۱ اکانت FTP
مدیریت DNS ندارد

هاست ابری ۱۰ گیگ آمریکا 0 موجود است

۱۰ گیگابایت فضا
۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
۵ دامین
۱۰ ساب دامین
۱۰ ایمیل
۱۰ پایگاه داده
۳ اکانت FTP
مدیریت DNS دارد